Мүлікті сақтандыру

Мүлікті сақтандыру жылжымалы және жылжымайтын мүлікке келтірілген зиянды өтеуді қарастырады. Сақтандыру қорғанысы мүлікті өрт, зілзала, апатты жағдайлар және т.б. сияқты сыртқы факторлардың әсерінен мүліктің толық немесе ішінара жойылуына қатысты болады. Сонымен қатар, өтеуге мүлік иелерінің жауапкершілік тәуекелдерін өтеуге,  мысалы көршілер немесе қонақтардың келтірген зияндарын да қосуға болады.