Жалпы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

Жалпы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру үшінші тұлғалардың мүліктеріне, өмірі мен денсаулығына келтірілген залал орнын өтеуді қарастырады.