Аудиторлардың АҚЖ міндетті сақтандыру

Аудиторлық ұйымдардың жауапкершіліктерін сақтандыру аудиттейтін субъектілердің аудит жүргізу барысындағы келтірілген залал орнын өтеуді қарастырады.