Жеке нотариусты сақтандыру

Жеке нотариустарды сақтандыру үшінші тұлғаларға қатысты нотариалдық әрекеттер жасау нәтижесінде оларға келтірілген залалды өтеуді қарастырады.