Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
12 984 768
01.09.2018
15 685 653
01.09.2019
13 936 952
01.09.2020
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
920 067
01.09.2018
1 328 878
01.09.2019
782 122
01.09.2020
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
5 025 473
01.09.2018
6 711 257
01.09.2019
5 615 567
01.09.2020
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 353 100
01.09.2018
7 358 006
01.09.2019
6 990 811
01.09.2020
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы