Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
13 514 309
01.04.2018
14 160 869
01.04.2019
15 000 724
01.04.2020
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
410 565
01.04.2018
493 347
01.04.2019
302 503
01.04.2020
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
4 574 330
01.04.2018
4 965 426
01.04.2019
5 811 158
01.04.2020
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 979 458
01.04.2018
7 911 438
01.04.2019
7 938 904
01.04.2020
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы