Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
13 295 382
01.10.2018
16 643 920
01.10.2019
13 917 692
01.10.2020
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
979 559
01.10.2018
1 395 333
01.10.2019
894 668
01.10.2020
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
5 072 473
01.10.2018
6 364 526
01.10.2019
5 709 716
01.10.2020
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 440 034
01.10.2018
7 251 657
01.10.2019
6 844 156
01.10.2020
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы