Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
14 462 787
01.10.2017
13 295 382
01.10.2018
16 643 920
01.10.2019
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
653 319
01.10.2017
979 559
01.10.2018
1 395 333
01.10.2019
Төлем қабілетінің маржасы
Төлем қабілетінің маржасы активтердің сақтандыру (қайта сақтандыру) компаниясының міндеттемелері үстінен асуын білдіреді.
4
01.10.2017
4
01.10.2018
1
01.10.2019
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
4 423 237
01.10.2017
5 072 473
01.10.2018
6 364 526
01.10.2019
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
8 040 660
01.10.2017
7 440 034
01.10.2018
7 251 657
01.10.2019
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы