Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
13 038 162
01.01.2019
12 582 546
01.01.2020
13 748 821
01.01.2021
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
1 236 684
01.01.2019
1 719 962
01.01.2020
1 266 629
01.01.2021
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
4 320 285
01.01.2019
4 418 846
01.01.2020
5 762 766
01.01.2021
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 788 564
01.01.2019
7 694 553
01.01.2020
6 827 496
01.01.2021
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы