Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
13 727 970
01.03.2019
13 488 085
01.03.2020
12 633 779
01.03.2021
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
421 355
01.03.2019
170 343
01.03.2020
242 340
01.03.2021
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
4 811 772
01.03.2019
5 453 975
01.03.2020
4 991 155
01.03.2021
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 943 576
01.03.2019
7 324 562
01.03.2020
6 689 914
01.03.2021
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы