Компания активтері
Мүліктерді сатып алу бойынша өткен операциялар немесе мәмілелер нәтижесінде алуға болатын болашақтағы экономикалық пайда.
12 803 627
01.12.2018
13 362 462
01.12.2019
14 156 003
01.12.2020
Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру сомасы аясында Сақтандырушы Сақтанушыға (пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы.
1 171 475
01.12.2018
1 606 201
01.12.2019
1 117 042
01.12.2020
Сақтандыру қоры
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес актуарлы есеп негізінде бағаланатын Компанияның сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелері.
4 577 856
01.12.2018
5 120 748
01.12.2019
5 557 176
01.12.2020
Жеке капитал
Компания иелеріне салынған капитал. Жеке капитал кәсіпорынның жиынтықты активтері және оның міндеттемелері (пассивтері) арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі және ол жеке меншіктің негізді нарықтық құнының өтелмеген берешектен асатын артық соманы білдіреді.
7 606 629
01.12.2018
7 637 000
01.12.2019
6 883 733
01.12.2020
Біздің серіктестер

Баспасөз орталығы